home | servicii | calitate | cariere | galerie | portofoliu | convocator | contact
copyright 2011 www. iasicon.ro

S.C. IASICON S.A. deruleaza in perioada mai - noiembrie 2013 in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007 - 2013" - cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala - Axa Prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", domeniul major de interventie D1.1 "Investitii productive si pregatirea penrtu competitia de piata a intreprinderilor, in special a IMM" Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru intreprinderile mari", proiectul "Cresterea competitivitatii companiei S.C. IASICON S.A. prin investitii in echipamente de inalta tehnologie".

 
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu
pozitia oficiala a Uniunii Europene sau Guvernului Romaniei"
www.fonduri-ue.ro